Cúc Nguyên Tiêu

Cúc Nguyên Tiêu (Vũ Hoàng Chương)

Thời gian ai ném tung hê
Cho Hoàng-hoa lạc lối về mùa thu!
Hỏi Mai trỏ giúp đường tu
Vượt bao nhiêu ngả hoa cù đến đây
Giữa đêm xuân mới trăng đầy
Thơ buông nhạc nổi ngờ mây gác Đằng.
Tri âm người cũ đó chăng?
Ngàn xưa phong cốt lăng tằng mấy ai!
Nguyên-tiêu hội mở Cầm-đài
Lẽ đâu một phiến u hoài khép riêng!
Hồn trăng hồn nước có thiêng
Góp cùng hoa một cười nghiêng thành sầu!
Mà ai Tư-mã Giang-châu
Tiệc xuân đừng để hoen mầu áo xanh!
Tỳ-bà-trang nguyệt ba canh
Bóng hoa gợn sóng vây quanh bóng người.

(Sài-đô, 1963)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Cúc Nguyên Tiêu” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Thi Phẩm, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận