Chí Hiên Tặng Kỳ 2

Chí Hiên Tặng Kỳ 2 (Hồ Xuân Hương)

Rủi may nào sá nghĩ cùng thông,
Chưa dễ tri âm tỏ nỗi lòng.
Ra Bắc phen này mong nỗi việc.
Vào Nam ngẫm trước cũng hoài công.
Bạn tao năm hết mâm trà lạt,
Quán khách canh chày mảnh áo mong.
Gớm nhẽ trông ra mù khói bể,
Nguyệt đường bao nả thấy gương trong.

Theo TS. Phạm Trọng Chánh, Chí Hiên là một bút hiệu khác của Nguyễn Du sử dụng từ năm 1786 đến 1896. Hai bài thơ này được cho là Nguyễn Du viết (xem thêm chi tiết ở bài thứ nhất). Do chưa được thống nhất về tác giả, bài thơ này vẫn tạm xếp vào mục thơ Hồ Xuân Hương.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chí Hiên Tặng Kỳ 2” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận