CÁC CHIẾN SĨ THẦM LẶNG

CÁC CHIẾN SĨ THẦM LẶNG

Các chiến sĩ luôn luôn thầm lặng
Cùng bên ta vượt chặng đường dài
Cô vi bệnh dịch quái thai
Làm dân phải khổ mệt nhoài bấy lâu

Các chiến sĩ mặc dầu bệnh dịch
Vẫn nai lưng chống địch kiên cường
Quên ăn quên ngủ nếm sương
Giúp người bệnh dịch đo lường thuốc than

Các chiến sĩ khoác toàn áo trắng
Cùng bên ta mưa nắng dặm trường
Không màng sự sống tai ương
Một lòng yêu nước yêu thương dân tình

Các chiến sĩ cùng mình đêm tối
Giải an nguy ,luôn tới cạnh mình
Họ âm thầm.. gửi chân tình
Hiến hết sức lực..cho mình hôm nay

Các chiến sĩ đang cày sương gió
Xa gia đình… đến đó chăm ta
Ai ơi cảm giác xót xa
Người đau quằn quại ..như là ta đau

Xin hãy hiểu vì nhau mà sống
Đừng phụ lòng người cõng gian nan
Cùng nhau thực hiện nhẹ nhàng
Cách li đúng cách xóa tan bệnh tình.
….

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận