Bài thơ năm mươi

Tác giả: Đinh Long

Cho con nhân ngày 27-7

Cha đi B
mang về
bàn tay héo.

Năm mươi phần trăm sức khỏe
cho con
sinh ra
làm người.

Năm mươi tuổi
mới được
nhìn thấy ước mơ
hạnh phúc

Năm mươi tuổi
mới được
cầm trên tay sự thật

Mới được
cười
khóc…

Viết một bình luận