Yêu nhau đi

Yêu đi em, đời đâu dài để ghét
Ghét nhau chi, mai mốt biết đâu thương
Chung nhau đi, dù chỉ một đoạn đường
Trần gian ngắn, cũng vui dăm ba phút

Yêu đi anh, để đời dài đôi chút
Ghét làm chi, mai mốt biết đâu thương
Yêu nhau đi, lỡ mai có chung đường
Trần gian ngắn, cũng vui chung một kiếp

Lê Trà My

Viết một bình luận