YÊU ĐƯƠNG GÌ TẦM NÀY

Ngồi một mình suy tính
Vừa ăn Tết xong nà
Valentine qua nốt
Cùng ngày 8 tháng 3

Sắp tới là Giỗ Tổ
Rồi đại lễ Tháng Tư
Thêm Quốc tế Lao động
Ăn chơi… Ôi! Đứ đừ.

Thời gian đi nhanh quá
Chớp mắt cạn nửa năm
Nhớ tới lời ba má
Nước mắt rớt ầm ầm.

“Năm nay không thoát ế
Năm nay không ai tha
Thì liệu lo con nhé,
Cuốn gói ra khỏi nhà!”

Thật ra mình đâu phải
Ế mốc meo thế mà
Chỉ là mình muốn được
Ở gần bên mẹ cha.

Cái chuyện chồng con ấy
Không vội vàng được đâu
Phải đúng người, hợp ý
Duyên mới thắm bạc đầu.

Mình bây giờ trẻ chán
Vẫn muốn được rong chơi
Mình thấy chưa thích hợp
Với cuộc sống hai người.

Vốn dĩ là đại sự
Đâu thể nào qua loa
Càng không thế gấp gáp
Vớ ai cũng được nà.

Giờ mình còn chưa biết
Trưa nay ăn thế nào
Nên chuyện yêu đương ấy
No bụng rồi tính sau.

Kimmi

Viết một bình luận