XIN ĐỪNG NHẮC VỀ NGÀY XƯA CŨ

Hai đứa giờ người lạ đã từng thương
Mọi nẻo đường phải tự mình cất bước
Chẳng ai nghĩ về những gì mất được
Hạnh phúc xưa nay đã quá tầm thường

Hai đứa giờ gặp mặt hóa người dưng
Chẳng ai muốn nhớ về điều quá vãng
Chuyện ngày xưa dù bao nhiêu lãng mạn
Giờ trở thành những vết cắt vào tim

Kỷ niệm xưa không ai muốn đi tìm
Tình đã chết khi người vừa quay gót
Kẻ vô hồn người chứa chan ngàn giọt
Tiễn cuộc tình chưa hợp đã vội tan

Thương bao nhiêu bỗng chốc hóa lụi tàn
Hàng ghế đá giờ chơ vơ bóng đổ
Vòng tay ấm giờ hóa cơn bão tố
Ai dặn lòng đừng đắng đót ngày xưa

Mình đã từng cầm tay nhau và hứa
Sẽ thủy chung cho đến lúc bạc đầu
Thoáng phút chốc chẳng ai hiểu vì đâu
Kẻ buông tay người không màng níu giữ

Lỗi lầm ư! Giờ chẳng cần tha thứ
Hai tâm hồn đã không hướng về nhau
Bao buồn vui giờ cũng đã úa màu
Xin đừng nhắc về những ngày xưa cũ.

Nhật Thủy

Viết một bình luận