XIN ĐỪNG CHÊ AI

Đừng vội vàng đánh giá bản thân ai
Khi chưa chắc bạn đã tài hơn họ
Đừng có nói nếu bạn chưa hiểu rõ
Vì biết đâu điều đó bạn sai lầm

Đừng giúp người nếu bạn chẳng thật tâm
Sẽ có lúc bạn cần người bên cạnh
Đừng đánh giá khi chưa vào hoàn cảnh
Bởi cuộc đời ai tránh khỏi đa đoan

Đừng cho ta được sống giữa huy hoàng
Chê người khác bần cùng trong xã hội
Đừng nói thế rồi ôm mang tội lỗi
Bởi hôm nay , chưa biết tới ngày mai

Đừng phụ ơn người giúp bạn lâu dài
Vì có thể … biết đâu mình sa ngã
Đừng nói kiểu ……..ta đây là tất cả
Chẳng có ai….. mà giỏi cả bao giờ

Đừng vội cười ……….khi họ bị bơ vơ
Xin hãy hiểu bến bờ không neo đậu
Đừng múa mép khi chưa hề hiểu thấu
Cũng như ta.. trong chậu ..ngỡ biển khơi

Đừng cho mình cái quyền bắt nghe lời
Họ nhẫn nhịn giả lơi cho êm ấm
Đừng cãi vã khi tình thân sâu đậm
Nóng chút thôi lỡ mất hết tâm tình

Đừng nhìn người có vẻ miệt thị khinh
Ngày nào đó họ giúp mình bạn ạ
Đừng nghĩ họ như đồ không có giá
Thật ra là …..họ vô giá tình người

Đừng cho mình, giàu có ,sắc thắm tươi
Làm gì có…… thứ gì ….. trường tồn mãi
Đừng nên nghĩ thích điều không tồn tại
Bởi sẽ buồn … Chạy kiếm cái hư vô

Kẻ giàu sang, nghèo khổ cũng xuống mồ
Tranh giành miết giữa dòng đời chi vậy
Chẳng có được những gì ta tìm thấy
Đến cuối cùng ôm hết thảy đau thương

Mỗi chúng ta bước trên một con đường
Tôi và bạn không cùng phương cùng hướng
Nên hãy nhớ … đời không như ta tưởng
Chưa chắc là ………..ai sẽ sướng hơn ai.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận