ViNH QUANG TỔ QUỐC!

Ôi Tổ quốc, vinh quang Tổ quốc
Ngàn muôn năm dân tộc ta ơi
Việt Nam anh dũng sáng ngời
Ánh gươm độc lập giữa trời soi chung.
Hỡi ai kiếp bần cùng nô lệ
Hãy đứng lên mà bẻ xiềng gông
Tự do đã nở hoa hồng
Trong dòng máu đỏ, trên đồng Việt Nam…
Đường hạnh phúc gian nan lắm khúc
Đời đấu tranh không lúc dừng chân
Đã rằng vì Nước vì Dân
Nước Dân còn khổ thì thân sướng gì?
Căm hờn lại giục căm hờn
Máu kêu trả máu, đầu van trả đầu
Miền Nam đi trước về sau
Bước đường cách mạng dài dâu đã từng.
Đước đã mọc thành rừng gỗ cứng
Gió càng lay càng dựng Thành đồng
Trăm sông về một biển Đông
Bắc Nam sẽ lại về trong một nhà!


(Trích “Ba mươi năm đời ta có Đảng” – Tố Hữu/1960) Quả Đấm Thép Miền Đông

Viết một bình luận