Tuồng Đời

Tuồng Đời (Hàn Mặc Tử)

Tuồng đời lăng lố vẽ nên “phông”
Mới mọc râu trê, nó tưởng ông
Xừ ấy đóng vai cười vỡ bụng
Thằng kia lên mặt giận tràn hông
Khi xưa “cái kiếc” nay tri huyện,
Vừa mới “lon ton” đã hội đồng!
Xuất xứ công danh nhiều lối thiệt
Ai đời mua tước dễ như không

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tuồng Đời” của tác giả Nguyễn Trọng Trí. Thuộc tập Lệ Thanh Thi Tập, danh mục Thơ Hàn Mặc Tử trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận