Tự Vịnh (Phú Đắc)

Tự Vịnh (Phú Đắc, Tú Xương)

“Vị Xuyên có bác Tú Xương
Quanh năm ăn quịt, chơi lường mà thôi!”

Vị Xuyên có Tú Xương,
Dở dở lại ương ương:
Cao lâu thường ăn quịt,
Thổ đĩ lại chơi lường!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tự Vịnh (Phú Đắc)” của tác giả Trần Tế Xương. Thuộc danh mục Thơ Tú Xương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận