TỰ VẤN MÌNH

Tự hỏi mình đã sống tốt hay chưa
Hay đôi khi không vừa lòng ai đó
Biết yêu thương, biết vì người từ bỏ
Biết nhận về, biết nâng đỡ, biết cho.

Tự vấn mình có thực sự vị tha
Sống vô tư, không hằn thù nhỏ nhặt
Lấy nụ cười đáp trả đời gian ác
Đem chân tình mà đối đáp nhân tâm.

Tự thấy mình còn nhiều lúc lạc lầm
Sống bon chen, nên còn nhiều mệt mỏi
Vướng tâm tà, vướng vào vòng danh lợi
Hủy hoại mình, trói buộc với đa mang.

Sống ở đời cốt yếu được bình an
Không tham lam sẽ thấy mình thanh thản
Biết quan tâm ta nhận về tình bạn
Biết thật lòng thì hạnh phúc, vui tươi

“Sống ở đời cốt yếu được thảnh thơi”

Người Viết Thơ Đau

Viết một bình luận