Tú Tây Hồ, Đồ Xuân Dục

Tú Tây Hồ, Đồ Xuân Dục (Tú Xương)

Tú kiệt, đồ keo, cũng một môn,
Phải ai tai nấy, thất kinh hồn.
Người sao rặt những phường thâm móng,
Trời để chơi khăm đứa nhẵn trôn.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tú Tây Hồ, Đồ Xuân Dục” của tác giả Trần Tế Xương. Thuộc danh mục Thơ Tú Xương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận