Trúc Bạch Hồ

Trúc Bạch Hồ (Hồ Xuân Hương)

Một chiếc thuyền nan một mái chèo
Đáy hồ đứng lặng nước trong veo
Quanh co thành cỏ đường lai láng
Chen chóc nhà thôn vẻ gấm thêu
Ngũ Xá cầu dài đường khách thẳng
Châu Long thềm rộng mái chùa cao
Đồn rằng Trúc Bạch vui hơn trước
Nay mới hay rằng lắm thú yêu

(Xuân Hương thi vịnh)

Bản Âm ca tập
– Tựa đề: Vịnh Trúc Bạch hồ
– Câu 3: Quanh co chòm cỏ đường lai láng
– Câu 7: Đồn rằng Trúc Bạch vui từ trước

Sách “Văn đàn bảo giám” chép tác giả bài này của quan Hiệp Đào, tức Đào Tấn.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Trúc Bạch Hồ” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận