Trời Cao Phật Hiện

Trời Cao Phật Hiện (Vũ Hoàng Chương)

Trời lưu-ly hiện Phật Kim-Cương
Mây bạc thân vàng nét tỏ gương
Quạ lửa càng sôi cơn thịnh nộ
Càng in bóng ngọc xuống mười phương.

(10-10-63)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Trời Cao Phật Hiện” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Lửa Từ Bi (1963), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận