Trăng Loạn Đàn Sầu

Trăng Loạn Đàn Sầu (Vũ Hoàng Chương)

Con nước con trăng đôi mắt Nhạc
Chiều Phi Uyên các
Đêm gác Bay Uyên…
Trăng nước… ôi thơ tạc rượu nguyền!
Cớ sao lếch thếch gối hàn huyên?
Thơ mang hận núi treo đầy bức
Rượu ngấm hờn sông chở nặng thuyền

Lửa đạn băm nhừ tới bóng
Cầm tâm đành phó mặc
Gió bụi tiếng ca xuyên
Kéo tay thệ thủy liều trôi ngược
May có gương lồng mặt trạng nguyên…
Ôm cành chết rũ đôi hàn tước
Ai hay nghiệp khởi từ duyên!
Cỏ gà chưa nát
Còn ngọc còn sương ngậm hạt
Mời chân sáo đá mỏ vành khuyên

Cây Đa xõa tóc Cửa Quyền
Nổi cuồng phong sợi độc huyền tay ai?

Sài-đô, 1968

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Trăng Loạn Đàn Sầu” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Thi Phẩm, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận