Tớ thích cậu mất rồi

Tớ bảo này cậu ơi!
Tớ thích cậu mất rồi
Hay mình quen nhau nhỉ?
Nhìn mình cũng hợp đôi.

Vì thật ra tớ chỉ,
Ương bướng một chút thôi.
Nhưng chỉ cần cậu thích
Tớ sẽ hiền ngay thôi.

Này cậu ơi tớ bảo!
Ngày thu nắng xanh ngời
Tim tớ như hẫng nhịp
Vì trông thấy cậu cười.

Những ngày mưa đang rơi,
Cậu vẫn giống mặt trời.
Chỉ cần một ánh nắng
Đủ để ấm áp rồi.

Tớ bảo này cậu ơi!
Từ ngày xanh nắng đó
Hình như tim của tớ
Chạy theo cậu mất rồi.

Nhưng mà cậu vẫn chỉ,
Chỉ không thấy tớ thôi
Báo hại tim của tớ,
Làm bạn với đơn côi.

Này cậu ơi tớ bảo!
Thanh xuân sắp hết rồi,
Nếu “thương” thì phải nói
Trước lúc mình xa xôi.

Cậu “chịu” tớ đi thôi!

 Vũ Phương Duyên

Viết một bình luận