Tiểu Đăng Khoa

Tiểu Đăng Khoa (Vũ Hoàng Chương)

Tặng Nguyễn Đình Thân

Từ đi muôn dậm sầu chơ vơ,
Phương Nan, chân bướm, bằng theo mơ
Bá cổ, hôm nay mặt nhìn mặt,
Ai xa, ta đợi cho nghe thơ.
Đêm đêm bề gió lạnh,
Nhớ nhung ai bề mong chắp cánh.
Mưa khuya chén rượu say cô đơn,

Lòng vấn vương hoài mưa chẳng tạnh
Mưa đã tạnh bề nay trăng sáng,
Tay lại cầm tay bề vui xiết bao!
ánh biếc tràn lan bề đâu đây mây bề quang đãng.
Mừng lại mừng thêm; người bốn phương,
Xênh xang áo gấm về quê hương

Sắt cầm thoả nguyện vui cao đường,
Chút mong đừng phụ duyên văn chương
Trăm thương dù muôn thương,
Chớ như ai an phận bề quên phong sương
Dặm liễu dừng cương,
Phút giây bề tráng sĩ.
Cố nhân gọi có lời tri kỷ,
Riêng tặng, xin đừng khoe tân nương.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tiểu Đăng Khoa” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Thơ Say (1940), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận