Tiếng Địch Hồn Quê

Tiếng Địch Hồn Quê (Vũ Hoàng Chương)

Liễu gẫy cành, mai rụng trắng hoa,
Tơi bời tâm sự mấy đêm qua…
Hồn quê nghẹn nhịp cầu mưa nắng,
Ảo ảnh tan trong tiếng địch nhòa.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tiếng Địch Hồn Quê” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận