TIỀN KIẾP

Chắc kiếp trước ở ác
Nên nặng lòng trả vay
Người ta mang dạ bạc
Vẫn trông ngóng đêm ngày.

Thôi từ giờ tu dưỡng
Sống an phận vẫn hơn
Cứ một mình cho sướng
Chẳng lụy thân tủi hờn.

Nếu mà có kiếp sau
Xin được làm cây cỏ
Nhìn mọi người yêu nhau
Mình chứng nhân bọn họ.

Lỡ nghe lời lừa dối
Sẽ quyết chí thẳng tay
Phạt liền ngay cái tội
Hoa tâm với mặt dày.

Đời từ đó đẹp vui
Không còn ai phải khổ
Chẳng có những ngậm ngùi
Hay bão giông cuồng nộ.

Nhật Thủy

Viết một bình luận