Thuyền Ai, Sông Thuý Ái

Thuyền Ai, Sông Thuý Ái (Tản Đà)

Chồng trung cho thiếp mới nên trinh
Nửa vị giang san, nửa vị tình
Mặt phấn môi son lòng nước biếc
Gan vàng dạ ngọc đá bia xanh
Sô gai thiên hạ âu thừa nhỉ
Gió bụi nhân gian chẳng bận mình
Qua lại thuyền ai sông Thuý Ái
Còn chăng sóng gợn với hương thanh

(Đài gương 1919)

Vào triều Lê, tướng nhà Lê là Ngô Cảnh Hoàn đánh với quân Tây Sơn, tử trận ở bến Thuý Ái (Thanh Trì, Hà Đông). Bà Phạm Thị Thuấn, vợ Ngô Cảnh Hoàn mới 20 tuổi, làm giỗ chồng 100 ngày rồi nhảy xuống khúc sông Thuý Ái chết theo chồng.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thuyền Ai, Sông Thuý Ái” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận