Thuý Kiều Hồi Thứ 19

Thuý Kiều Hồi Thứ 19 (Tản Đà)

Tiếng sấm ân tình bốn mặt ran
Tướng quân chi tiếc cánh huê tàn!
Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng,
Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan.
Tổng đốc có thương người bạc phận,
Tiền Đường chưa chắc mả hồng nhan.
Chơ chơ nấm đất bờ sông nọ,
Hồn có nghe xa mấy giọng đàn?

Sách Tản Đà vận văn (Hương Sơn xuất bản) in tên bài thơ là Thuý Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến, và hai câu cuối là:

Trơ trơ nắm đất bờ sông nọ,
Hồn có xa nghe mấy tiếng đàn.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thuý Kiều Hồi Thứ 19” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển I (1916), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận