Thương Dỗ Người Chê Chồng (Hoa Phong Lạc)

Thương Dỗ Người Chê Chồng (Hoa Phong Lạc, Tản Đà)

Em ơi! Em đi đâu về?
Đương trưa giời nắng đầu không che
Nước mắt nước mũi
Bồ hôi bồ kê
Hay ngán nỗi dầm mưa dãi nắng
Mà tiếc chốn cây cao bóng mát chẳng quan hề?
Em ơi, em hãy gượng về
Thôi thiên hạ chồng con như thế cả
Em đừng nay tủi lại mai chê!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thương Dỗ Người Chê Chồng (Hoa Phong Lạc)” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển I (1916), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận