Thu Khuê Oán (Thất Liên Châu)

Thu Khuê Oán (Thất Liên Châu, Tản Đà)

Gió thu lạnh lẽo mây giời quang
Sân thu đêm khuya rơi lá vàng
Giăng tà chim lặn, nhạn kêu sương
Gối chiếc chăn đơn thiếp nhớ chàng
Chàng đi xa cách nhớ quê hương
Quê hương đất khách người một phương
Mong chàng chẳng thấy lòng ngùi thương
Buồng không, canh vắng, bóng in tường
Chỉ chỉ tơ tơ rối vẩn vương
Nước mắt đậm địa trôi quanh giường
Tháng cũ đã qua, tháng mới sang
Tháng sau tuần nữa những tư lường
Ngày tháng đi chóng năm canh trường
Lác đác sao tàn lấp lánh gương
Trên giời Chức Nữ cùng Ngưu Lang
Một dải sông Ngân lệ mấy hàng

Trong bạn hương phấn, ai ngâm khúc này cho thành điệu; thời kính yêu, không ở tuổi và sắc.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thu Khuê Oán (Thất Liên Châu)” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển I (1916), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận