Thơ Vui: CÁ THÁNG TƯ

Hôm nay ngày cá tháng tư
Mạnh dạn em có viết thư cho nàng
Trong thư em viết rõ ràng
Thi ơi anh đã thích nàng từ lâu

Dù răng nàng có bị vâu
Môi nàng thì sứt rốn ràng lồi ra
Dù cho ngăn cản mẹ cha
Đôi ta vẫn cứ một lòng chữ yêu

Lấy nàng anh sẽ cưng chiều
Anh thề anh éo nói điêu chút nào
Thư xong đứng dậy anh hào
Đưa cho nàng đọc tuôn trào lệ dơi

Ai ngờ nàng chửi rảnh hơi
Bà mày có giống như lời mày mô
Mẹ khỉ cái thằng răng hô
Chửi cha chửi chú rồi vồ lấy em

Nó bem nó nện rõ đau
Mồm em chảy máu, da đầu phải khâu
Từ nãy chờ một hồi lâu
Không biết kết quả X Quang thế nào

Thôi em xin được phép chào
Xin được gặp lại vào ngày hôm sau.

Cậu Bé Khờ

Viết một bình luận