Thơ Tặng “Phụ Nữ Tân Văn”

Thơ Tặng “Phụ Nữ Tân Văn” (Tản Đà)

Ai rằng Nam, Bắc cách đôi nơi
Cũng một non sông, một giống nòi
Hoa gấm cũ càng nguyên phẩm quý
Phấn son tô điểm lại mầu tươi
Mày râu ai hẳn không nhiều kẻ
Khăn yếm ta hay chẳng thiếu người
Bạc đánh còn tiền thua cóc sợ
Đời chưa đáng chán, chị em ơi!

(Phụ nữ tân văn, số 49, Sài Gòn, 1930)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thơ Tặng “Phụ Nữ Tân Văn”” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận