Thơ Đề Tuồng Tây Thi

Thơ Đề Tuồng Tây Thi (Tản Đà)

(Vở tuồng Tây Thi khi in thành vở thì bài này sẽ đề đầu)

Nghiêng thành, nghiêng nước, trách chi ai?
Gặp lúc chơi tuồng diễn lại chơi.
Văn có pha trò cho đủ lối,
Mực đem bôi nhọ khéo mua cười.
Ngắn dài sáu lớp mươi câu hát,
Vui khóc năm canh một cuộc đời.
Cũng muốn thôi đi, thôi chửa dứt,
Tài tình luỵ lắm, bạn tình ơi!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thơ Đề Tuồng Tây Thi” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận