THÁNG BA

Bà già bỏ lại Tháng Ba
Chiều xuân lặng lẽ đi qua sông buồn
Tội tình gốc Gạo đứng trông
Cháy trời hoa lửa nhớ mong con đò

Tháng Ba về đứng co ro
Nhặt bông Gạo rụng thắp cho ấm lòng
Chiều nay xuống bến nó trông
Có nàng Bách Hợp qua sông tìm mình

Bà già vấn tóc lặng thinh
Cất chăn trời đặng trở mình Tháng Tư
Tháng Ba xuống bến chần chừ
Ngoái nhìn bông Gạo còn như đói lòng

 Leo

Viết một bình luận