Than Sự Thi

Than Sự Thi (Tú Xương)

Cử nhân: cậu ấm Kỉ,
Tú tài: con đô Mĩ.
Thi thế mà cũng thi!
Ới khỉ ơi là khỉ!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Than Sự Thi” của tác giả Trần Tế Xương. Thuộc danh mục Thơ Tú Xương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận