Thạch Phố Quan Ngư (Bến Đá Xem Đánh Cá)

Thạch Phố Quan Ngư (Bến Đá Xem Đánh Cá, Hồ Xuân Hương)

Phong điềm ba tỉnh độ giang mi,
Vọng vọng ngu châu nhất tự nhi,
Thủ thám giao cung giang tác lộ,
Võng thu thần thị tịch vi kỳ,
Huề la bản phụ phan thuyền vĩ,
Khấu tiệp đà sư hệ tửu chi,
Hoặc thủ chư “ly” kiêm thủ “hoán”,
Thánh nhân khai vật dữ nhân nghi.

Gió im sóng lặng dạo bên sông,
Ngắm ngắm thuyền chài giang giăng hàng,
Tay kiếm hang rồng sông mở lối,
Lưới quăng chợ hến sóng cờ dâng,
Bà buôn xách giỏ vin khoan cuối,
Ông lái gõ chèo chén rượu nâng,
Hoặc lúc quẻ ly, khi quẻ hoán,
Thánh nhân định vật, ý người trần.
(Phạm Trọng Chánh)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thạch Phố Quan Ngư (Bến Đá Xem Đánh Cá)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Đồ Sơn Bát Vịnh, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận