THẢ THÍNH SAO CHƯA AI DÍNH?

Tối up một dòng status
Sáng ngày lọ mọ đếm like
Thả thính mà bằng Facebook
Ngó ra cũng tốn công vầy.

Ảnh đăng phải qua mấy app
Trắng da, cà mụn, chỉnh màu
Rồi chọn thêm vài cú pháp
Kiểu là ” ai rước em mau”.

Ở đâu có trai sáu múi
Comment, tim bắn nhiệt tình.
Gì chứ thính em cả túi
Chỉ là, hơi thiếu chút xinh.

Đành đổ tại thần Cupid
Bắn tên cứ trật em hoài
Nên thính suốt ngày em thả
Mà nào có thấy dính ai?

Em vẫn cần mẫn đếm like
Vẫn thả tim trai sáu múi
Gì chứ thính em cả túi
Lo chi, em sẽ thả hoài…

MINH MẪN

Viết một bình luận