Tết Tự Thuật

Tết Tự Thuật (Tản Đà)

(Khi An Nam tạp chí còn ở Hàng Lọng)

Năm xưa tết nhất đã suông suồng!
Tết nhất năm nay lại quá tuồng!
Tiếng pháo nghe nhờ thiên hạ đốt
Cờ vàng dấu đỏ, đế vương suông

(An Nam tạp chí số 7, 1926)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tết Tự Thuật” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận