Tế Chiêu Quân

Tế Chiêu Quân (Tản Đà)

Sắc diễm tuyệt thế
Mệnh bạc vô thiên
Hán cung nhất biệt
Hồ địa thiên niên
Thanh trủng lưu hận
Hoàng tuyền cô miên
Thương tai hồng nhan
Y hồ nãi nhiên
Ô hô Chiêu Quân!
Phương cốt hữu tận
U hám vô kỳ
Minh nguyệt độc cử
Ám vân không thùy
Tinh chiêu phỉ loại
Điếu tế y thùy
Thương tai hồng nhan
Linh hồn hà y
Hiếu,
Thiên nan cùng sĩ
Sơn Tây tiên sinh
Cách đại dị quốc,
Cộng bi đồng tình
Viêm trân phỉ lễ
Vọng bái trung đình
Hồn lễ quy tá
Giá dư dữ hành

Lời Tản Đà: “Bài này khi tôi ở chơi chùa Non Tiên, làm bằng chữ nho để tế nàng Chiêu Quân giữa đêm hôm 13 tháng 3 năm Duy Tân thứ 7. Sau về đến Nam Định, quan huyện Nẻ(Nễ Xuyên Nguyễn Thiện Kế) mới dịch ra nôm cho”
Khi ấy Tản Đà mới 23 tuổi

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tế Chiêu Quân” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận