Tái Ngoại Văn Châm (Ngoài Ải Nghe Tiếng Chày Nện Vải)

Tái Ngoại Văn Châm (Ngoài Ải Nghe Tiếng Chày Nện Vải, Hồ Xuân Hương)

Thúc văn giang cổ thú giang thành,
Hốt đắc hàn châm tấu nhĩ thinh.
Tục đoạn sương trung kinh nhạn trận,
Y hy bích hạ loạn trùng thanh.
Chinh phu dục phá thâm khuê mộng,
Du tử hoàn thiêm cố quốc tình.
Đắc ý bất tri cần khổ dược,
Quản huyền vận vận gián kê minh.

Trống canh sông chợt động bên thành,
Chầy lạnh bên tai lại thậm thình.
Đứt nối trong sương bầy nhạn sợ,
Mơ hồ dưới vách tiếng trùng inh.
Khuê sâu chinh khách chừng tan mộng,
Nước cũ du nhân vẫn nặng tình.
Thoả ý chả hay khi thuốc đắng,
Canh gà giọng lẫn nhịp đàn sênh.
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tái Ngoại Văn Châm (Ngoài Ải Nghe Tiếng Chày Nện Vải)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận