TA XIN NGƯỜI

Người đừng hứa ta xin người đừng hứa
Cuộc trăm năm phó mặc rất lâu rồi
Sẽ có lúc tình chẳng như hôm bữa
Mình chia lìa ngoảnh mặt bạc hơn vôi.

Người đừng đến thôi xin người đừng đến
Trái tim mang ngang dọc vết chưa lành
Người có chắc đủ bao dung thương mến
Chở che ngày trở gió lẫn mong manh?

Người đừng nói vẫn xin người đừng nói
Yêu thương ta mai sau đến tận cùng
Bỗng một ngày tình nhân xinh vẫy gọi
Tìm được gì trên vết dấu đi chung?

Người đừng nhé ta xin người thế nhé!
Chuyện mai sau đừng cố hứa làm gì
Bởi hôm nay tình vẫn còn đẹp thế
Nhưng mai này liệu sẽ chẳng phân ly?

Nhật Thủy

Viết một bình luận