Rừng Đêm Bà Lá

Rừng Đêm Bà Lá (Thu Bồn)

(Cọp Bà Lá cá sông Hinh)

Ðêm ta xuống suối mò cua
Có con hổ đói chịu thua con mồi
Ta dưới suối hổ trên đồi
Cua ta đầy giỏ hổ ngồi đói meo
Vầng trăng như móc cân treo
Hổ lui về núi… Ta theo sư đoàn.

(Ðắc Lắc, 1967)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Rừng Đêm Bà Lá” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận