RÃ MỘNG

Hỏi nguyệt đêm ngày có nhớ ta
Buồn vương mắt ngọc ánh trăng tà
Hay vì giấc mộng đâu còn nữa
Bởi tại duyên hồng lỡ xót xa
Chạm đáy niềm đau ghìm suối lệ
Đành nêm quá khứ lẫn trong trà
Nâng ly nếm ngụm vùi tâm khảm
Nghẹn đắng bao lần vẫn thiết tha.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận