Quan Hậu Sợ Vợ

Quan Hậu Sợ Vợ (Hồ Xuân Hương)

Tình cảnh ấy nước non này
Dẫu không Bồng Đảo cũng Tiên đây
Hành Sơn mực điểm đôi hàng nhạn
Thứu Lĩnh đen trùm một thứ mây
Lấp ló đầu non vầng nguyệt chếch
Phất phơ sườn núi lá thu lay
Hỡi người quân tử đi đâu đó
Đến cảnh sao mà đứng lượm tay

(Bản khắc 1922)

Quan Hậu là chỉ chức quan hậu bổ, nghĩa là lãnh làm việc quan mà chực chỗ khuyết đợi bổ vào.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Phiếm Chu Ngoạn Nguyệt (Giong Thuyền Chơi Trăng)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận