Quá Nghệ An Hoài Giai Nhân, Hựu Thể (Qua Nghệ An Nhớ Bạn Hiền, Bài 2)

Quá Nghệ An Hoài Giai Nhân, Hựu Thể (Qua Nghệ An Nhớ Bạn Hiền, Bài 2, Hồ Xuân Hương)

Quấy quả chi nhau những những điều
Của ai xem đã đã nên chiều
Trời đem tài sắc cho trông thấy
Người có phong tình mới dám yêu
Buổi lạ có đâu sàm sỡ mãi
Lòng riêng nghe những ngậm ngùi nhiều
Lời này xin nhớ cho ta mấy
Lẩn thẩn đừng màng dạ thấp cao

(Thi ca Nam âm)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Quá Nghệ An Hoài Giai Nhân, Hựu Thể (Qua Nghệ An Nhớ Bạn Hiền, Bài 2)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận