Phú Đắc: Không Chồng Ai Dễ Sống Chi Lâu

Phú Đắc: Không Chồng Ai Dễ Sống Chi Lâu (Tản Đà)

(câu thơ ông Tú Xương)

Trăm năm những nguyện bóng giăng già
Duyên nợ chàng ôi! có thế a?
Địa phủ sao anh về mất mãi?
Trần gian em có tội chi mà!
Kìa con én trắng đâu đâu lại
Giục cái thoi vàng chóng chóng qua
Buồn! quấn mành trông, trông chẳng thấy
Chồng ai vô số lối đường xa…

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Phú Đắc: Không Chồng Ai Dễ Sống Chi Lâu” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển I (1916), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận