Phú Đắc: Cái Ruột Con Tầm, Em Ôi! Bối Rối Mà Vò Tơ

Phú Đắc: Cái Ruột Con Tầm, Em Ôi! Bối Rối Mà Vò Tơ (Tản Đà)

Cùng nong, cùng lá những mong chờ
Cái ruột con tầm bối rối tơ
Giả nợ cho dâu là sự thế
Thương tình đến bạn cũng buồn như
Bồn chồn chín khúc cơn mưa lạnh
Đòi đoạn năm canh bóng nguyệt mờ
Gớm nỗi không chồng đau đớn lạ!
Đố ai đêm vắng dễ mần ngơ!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Phú Đắc: Cái Ruột Con Tầm, Em Ôi! Bối Rối Mà Vò Tơ” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển I (1916), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận