Phó Giang Hồ (Vào Chốn Giang Hồ)

Phó Giang Hồ (Vào Chốn Giang Hồ, Vũ Hoàng Chương)

Nhất đán lâu đài hữu nhược vô
Hư tương thân thế phó giang hồ
Niên niên tùng cúc thanh sam thấp
Xứ xứ yên trần bạch cốt khô
Dục ẩm tôn tiền thôi tất xuất
Tương hành ngạn thượng khấp vi lô
Tiên-Châu thử biệt quan hoài thậm
Thái bán thi hồn dữ mộng cô

Cơ nghiệp buông trôi ở Vị Thành
Ném theo đời loạn kiếp lênh đênh
Lửa dâng bốn mặt khô xương trắng
Cúc nở hai lần ướt áo xanh
Đàn dế giục đi năn nỉ giọng
Bờ lau khóc tiễn ngẩn ngơ tình
Xuân giang từ đấy vời con nước
Thơ mộng vào ra chỉ một mình
(Vũ Hoàng Chương)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Phó Giang Hồ (Vào Chốn Giang Hồ)” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Hoa Đăng (1959), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận