Nói Tiên Tri

Nói Tiên Tri (Hàn Mặc Tử)

Ta muốn làm quen phong vị mới
Sao người tưởng tượng nói tiên tri
Chơi cho rất mực tài hoa ấy
Để thấu tai người áo cổ y.

Bao giờ lời hát tan ra nhụy,
Mới biết duyên ngầm ở Quý Phi
Bao giờ ai hóng hơi hương báu
Ngoài cõi tâm tư sẽ lỗi nghi…

Chắc đâu đi lụy cho nhơn quả
Thôi cứ say mềm với nữ nhi
Đời không có ngọc trong pho sách
E chết khôi nguyên ở Phượng Trì.

Không, không trách Chúa mê nhan sắc
Quên màu trang điểm ở Kinh Thi
Có tôi vô sự trong thiên hạ
Cưới hết thuyền quyên tuổi dậy thì

Tương tư ai thiếu bao nhiêu lệ?
Cứ khóc cho hoàn mộng biệt ly.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nói Tiên Tri” của tác giả Nguyễn Trọng Trí. Thuộc tập Thượng Thanh Khí, danh mục Thơ Hàn Mặc Tử trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận