Những danh ngôn hay nói về tình bạn chân thành đáng quý trong cuộc sống

Trong cuộc sống của chúng ta tồn tại rất nhiều mối quan hệ khác nhau để tạo lên sự liên kết trong một xã hội rộng lớn. Trong đó bạn bè là một thứ quan hệ phổ biến nhất và cũng đa dạng nhất, nhưng đa phần trong số đó chỉ là bạn để xã giao chứ không phải tất cả đều là những người bạn mà bạn có thể tin tưởng chia sẻ hết mọi chuyện. Chỉ có một số người họ có thể sống đúng nhất với chữ bạn mà chúng ta luôn coi trọng, tin tưởng, có thể chia sẻ tất cả mọi điều dùng thế nào cũng bên cạnh nhau. Có những tình bạn đẹp đẽ cao cả khiến ai cũng muốn có một người bạn như thế. Hãy cùng đọc và suy ngẫm những câu danh ngôn nói về tình bạn chân thành đáng quý nói về những tình bạn như thế.

Những danh ngôn hay nói về tình bạn chân thành đáng quý trong cuộc sống 11. Chỉ cần bạn coi tôi là người quan trọng, việc của bạn chính là việc của tôi

2. Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
WILLIAM ARTHUR WARD

3. A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely.
Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô
Pam Brown

Những danh ngôn hay nói về tình bạn chân thành đáng quý trong cuộc sống 24. A true friend knows your weaknesses but shows you your strengths; feels your fears but fortifies your faith; sees your anxieties but frees your spirit; recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities.
Người bạn thực sự biết điểm yếu của bạn nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh; cảm nhận được nỗi sợ của bạn nhưng củng cố niềm tin; thấy được những lo lắng của bạn nhưng giúp bạn giải phóng tinh thần; nhận ra những điều bạn bất lực nhưng nhấn mạnh những điều bạn có thể làm.
William Arthur Ward

5. Trong cuộc chơi ai cũng là bạn…
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai?
KHUYẾT DANH

6. In loneliness, in sickness, in confusion-the mere knowledge of friendship makes it possible to endure, even if the friend is powerless to help. It is enough that they exist. Friendship is not diminished by distance or time, by imprisonment or war, by suffering or silence. It is in these things that it roots most deeply. It is from these things that it flowers.
Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.
Pam Brown

Những danh ngôn hay nói về tình bạn chân thành đáng quý trong cuộc sống 37. Điều tốt nhất là nói giỏi, và điều giúp bạn nói giỏi nhất đó là tình bạn.
HENRY VAN DYKE

8. A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.
Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.
William Arthur Ward

9. Chỉ cần một người bạn tốt cũng đủ để thoát khỏi cảnh tăm tối.
PAM BROWN

Những danh ngôn hay nói về tình bạn chân thành đáng quý trong cuộc sống 4

10. No distance of place or lapse of time can lessen the friendship of those who are thoroughly persuaded of each other’s worth.
Không sự cách biệt về không gian hay thời gian nào có thể làm yếu đi tình bạn của những người thực tâm bị thuyết phục bởi giá trị của nhau
Robert Southey

11. Trong tình bạn, nếu không sẵn sàng lòng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được.
KHUYẾT DANH

12. He’s my friend that speaks well of me behind my back.
Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi.
Thomas Fuller

Những danh ngôn hay nói về tình bạn chân thành đáng quý trong cuộc sống 5

Trên đây là những câu danh ngôn hay nói về tình bạn chân thành đáng quý trong cuộc sống mà chúng tôi sưu tập được để gửi tới các bạn cùng đọc và suy nghĩ. Hãy chân trọng những người bạn thân của mình vị không phải dễ dàng bạn tìm được những người bạn đúng nghĩa như vậy đâu.

Viết một bình luận