Nhật Kí Nửa Nằm Nửa Ngồi: Viết

Nhật Kí Nửa Nằm Nửa Ngồi: Viết (Lưu Trọng Lư)

Cái gậy anh cho ai rồi
Từ hồi phố mình thành phố chợ
Không còn nghe chim Văn Miếu hót em ơi
Mà sao vẫn chát tai từ ngày xa đạn bom từng hồi nổ
Em vào nhà thắp cho Nông một nén nhang đi em
Chừ giúp anh ra ngoài đó
Anh liếc chút trời xanh
Mai mốt anh lành giúp anh cùng qua Văn Miếu
Với hoa, với lá, chi chành.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nhật Kí Nửa Nằm Nửa Ngồi: Viết” của tác giả Lưu Trọng Lư. Thuộc danh mục Thơ Lưu Trọng Lư trong những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận