Nhắn Về Thiên Cổ

Nhắn Về Thiên Cổ (Vũ Hoàng Chương)

Nậm sứ, bẻ sành, cũng đến say
Lưng ong nào chẳng khít vòng tay!
Tuềnh toàng son phấn, bừa chai cốc,
Ai chọn mà quen với Đổi Thay!
Vạn thuở tiền thân lòng vốn khép,
Hoa đừng rụng nữa, bướm đừng bay.
Hát ngao nhắn vọng về thiên cổ;
Tình vẫn nguyên hương, rượu vẫn đầy.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nhắn Về Thiên Cổ” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Mây (1943), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận