NGƯỜI VỀ ĐẤT TỔ VUA HÙNG

Tháng ba giỗ tổ Hùng Vương

Nước non , non nước bốn phương tụ về

Cờ đào , vọng trống chiêng quê

Đền Thượng , Nghĩa Lĩnh lời thề núi sông

” Các vua Hùng đã có công “

Ngàn năm dựng nước Biển Đông sáng ngời

Tâm nhang thắp kính dâng Người

” Cùng nhau ” giữ nước ngàn đời mai sau

Xuân sang Phú Thọ mạnh giàu

Bao nhiêu dự án bắt đầu giải ngân

Hồng Hà dòng chảy trong ngần

Tiên Dung đâu lỡ tắm lần Châu Giang

Đền Âu Cơ thủa Văn Lang

Cùng chung dòng máu da vàng rồng tiên

Điệu Xoan nền nã nên Duyên

Dùng giằng câu hát nơi miền Trung Du

Thấm vào đất Tổ ngàn thu

Chiến công hiển hách Sông Lô nức lòng

Cầu Văn Lang một con rồng

Ngã ba Bạch Hạc hợp dòng mênh mông

Bến xưa bờ nối mặn nồng

Chử Đồng Tử nhớ ngược sông thăm nhà

Đường lên Phú Thọ ngàn hoa

Linh thiêng đất Việt mặn mà người ơi !

Vùi thân bãi cát nên đôi

Để nay Tổ quốc rạng ngời sắc xuân

Dù đi xuôi , ngược xa gần

Mùng mười Nam Bắc thảo dân nhớ về ./.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Viết một bình luận