NGẪM (2)

Cúi đầu giữa chốn nhân gian
Dạ thưa để giữ vô vàn mến thương
Ngẩng đầu chẳng phải bình thường
Chỉ là không muốn lệ tuôn thành dòng

Ghét – thương hai chữ song song
Làm sao có thể đếm đong được gì
Thôi buông tham, oán, sân, si
Người yêu, kẻ hận thưở thì cũng cam

Trách chi thân xác tục phàm
Dễ nào tránh được việc làm đúng – sai
Nghiệp dày lại thiếu đức tài
Cuộc đời ai biết ngắn dài bao lâu

Vậy nên cố gắng nguyện cầu
Nhẹ nhàng tha thứ muộn sầu sẽ qua
Tát sinh cõi tạm Ta Bà
Lương tri thiện phước gần xa yên bình

Sống sao trọn vẹn nghĩa tình
Mai này hết kếp siêu sinh nhẹ nhàng
Tại thế sướng – khổ, hèn – sang
Thoát trần nằm xuống bạc vàng chẳng theo

Chỉ còn một nắm tro bèo
Trở về cát bụi giàu – nghèo như nhau

Thanh Sunshine

Viết một bình luận