Nàng Thành Thiếu Phụ

Nàng Thành Thiếu Phụ (Nguyễn Bính)

Nàng thành thiếu phụ đã hai hôm
Tôi thuở nào đây mới lại hồn ?
Tôi thuở nào đây quên được hận ?
Buồn thì đến khóc, chết thì chôn!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nàng Thành Thiếu Phụ” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Tâm Hồn Tôi (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận