Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em

Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em (Xuân Diệu)

Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một đêm gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận